Hesla
aerodynamika
Odvozená slova
aerodynamika
Části slova
dynamika
témata
aerodynamika -y ž
1. (fyz.)R nauka o pohybu plynu obtékajícího těleso nebo protékajícího tímto tělesem a o jejich vzájemném působení
2. (tech.)R řešení tvaru tělesa obtékaného vzduchem (auta, letadla aj.) s cílem zmenšit odpor vzduchu a dosáhnout optimálních provozních parametrů
aerodynamický příd. (mn. -čtí)
(tech.)aerodynamický tvar = tvar tělesa (auta, letadla aj.) obtékaného vzduchem upravený tak, aby odpor tělesa byl co nejmenší
aerodynamická brzda = výklopná nebo výsuvná plocha na letadle brzdící pohyb letadla, brzdicí klapka
aerodynamické síly = R vznikající při obtékání tělesa vzduchem; aerodynamický vztlak = R složka těchto sil kolmá ke směru pohybu; aerodynamický odpor = R vytvářející ztráty při obtékání profilu;
aerodynamicky přísl. (tech.)