Hesla
autoramorAzory
Předpony
autorspoluautor
Odvozená slova
autor
témata
autor ~a m (1. mn. -ři, -rové)
1.R tvůrce uměleckého (literárního ap.) nebo odborného díla
autor hry/námětu/skladby
autor slovníku/mluvnice/románu
2. (ling.)R účastník komunikace (písemné i ústní)
autor psaného/mluveného textu
3.S původce (návrhu, myšlenky ap.)
autor myšlenky/návrhu/vynálezu
publ. autor vítězné branky
autorka -y ž (2. mn. -rek)
(ling.)autorka mluveného projevu
autorka nápadu
autorský příd. (mn. -rští)
autorský honorář/kolektiv
autorský komentář (k čemu)
autorské poznámky
autorský rejstřík = jmen autorů
autorský katalog = podle příjmení autorů
práv. autorské právo; autorský výtisk; autorské čtení;
autorství s
spor o autorství díla/obrazu
pochybné autorství (čeho)
publ. sport. sporné autorství branky