Hesla
jít
Předpony
jítdojítnajítnadejítodejítpocházetpopojítpřejítpředcházetprojítsejítujítvejítvyjítvzejítzacházet
témata
jít ned. (1. j. jdu; bud. půjdu; rozk. jdi; 2. mn. jděte; čin. šel; ž. šla; přech. přít. jda; podst. jití; příd. jdoucí)
1.R (o lidech a zvířatech) pohybovat se úmyslně (kroky) po vlastních nohou
jít pěšky/rychle
jít po chodníku/schodech
jít krokem
Pojďte dál. (výzva ke vstupu dovnitř)
jít za kým = následovat jej
jít s kým = doprovázet někoho
jít do podrobností = zabývat se jimi
Střela šla mimo. = nezasáhla cíl
jít komu naproti (kam)
٭jít co noha nohu mine = jít velmi pomalu
٭jít jako na funus = velmi neochotně, smutně
٭jít jak koza po ledě = velmi nejistě
٭jít tak daleko, že... = odvážit se, jít téměř do krajnosti
٭jít kam najisto = být si jist úspěchem, jít někam podle spolehlivé informace
٭jít od koho/čeho raději dál = vyhnout se něčemu
٭jít naprázdno = nic nenést; jít někam zbytečně
٭jít kam, do čeho naslepo = jít někam neinformovaný, začít něco bez přípravy
٭jít vedle = jít k sousedům na návštěvu; nezasáhnout (střela)
٭jít ven s čím = prozradit to
٭jít do sebe = snažit se o sebekritiku a zlepšení nedostatků
٭jít z ruky do ruky = být všemi obdivovaný, předmětem zájmu všech
٭jít na ruku komu = podporovat jeho činnost, zájmy
٭jít se s čím bodnout/vycpat = přestat s něčím obtěžovat
٭jít s kým/čím dohromady = hodit se k sobě
٭jít po špičkách = tiše, neslyšně
٭jít po svých = pešky
٭Šel, kam ho nohy nesly. = bez cíle
٭jít jako svázaný = velmi pomalu, neochotně
٭jít přímo za nosem = rovně
٭jít si svou cestou = naplést se do cizího; postupovat samostatně
٭jít cestou necestou = přímo vpřed i přes překážky
٭jít cestou nejmenšího odporu = volit nejpohodlnější řešení
٭jít zlatou střední cestou = postupovat kompromisně
٭jít komu raději z cesty = vyhýbat se někomu
٭jít ode zdi ke zdi = vrávorat (v opilosti); jednat, žít bez pevného cíle, postupovat v extrémech
٭Jde to s ním z kopce. = Chátrá, upadá.
٭jít k zemi = prudce upadnout, zřítit se
٭jít proti proudu/větru = sám vzdorovat, čelit vývoji, situaci
٭jít komu z očí = zmizet někomu z dohledu, příp. ze života
٭jít komu na nervy = rozčilovat, dráždit někoho
٭jít jak zloděj = velmi tiše, nepozorovaně
٭jít jako slon = velmi hlučně
2.R vydávat se na cestu; odcházet
jít napřed = vyjít dříve než ostatní
jít ven = vyjít z domova
jít na vzduch = ven
jít pryč = odcházet
Už musím jít.
V kolik jdeš?
3.R (o člověku) konat pochůzku za nějakým účelem, cílem
jít spát
jít si lehnout = odebrat se na lůžko k odpočinku
jít na pivo/oběd
jít nakupovat/tancovat/plavat
jít na výlet/návštěvu
jít do kina/školy
jít (komu) naproti
٭jít se vyvětrat/vyvenčit/provětrat = jít se projít
٭jít sedět = jít do vězení
٭jít po čem = hledat něco
٭jít po kom = někoho intenzivně hledat; snažit se mu uškodit
4.R konat pochůzku s žádostí o něco, s úmyslem s někým něco projednat
jít k příteli s prosbou
5.R ubírat se někam s úmyslem někoho přivést, něco získat
jít (komu) pro pivo
jít pro dítě do školky
6.R ubírat se někam s úmyslem něco nasbírat, ulovit ap.
jít na houby/jahody/ryby
7.R tajně bez dovolení vzít; ukrást
jít do spíže na čokoládu
8.R (o věcech) pohybovat se z místa na místo
Opona jde vzhůru.
Z hrnce jde pára. = stoupá
Všechno ostatní jde teď stranou.
٭Hlava mu z toho jde kolem. = Je zmatený.
٭Jde mu to ze srdce. = Je upřímný.
٭Z mojí kapsy to nejde. = Já to neplatím.
٭Nejde mu to pod nos/fousy. = Nelíbí se mu.
٭Nejde mu to na rozum. = Nemůže to pochopit.
٭Učení mu nejde do hlavy. = Těžko, pomalu se učí, chápe.
٭jít ruku v ruce (s čím) = souviset, být něčím provázený
٭Jde z toho strach. = Děsí to.
9.R ubírat se ve vývoji určitým směrem
Technika jde stále kupředu.
Ceny jdou dolů.
Práce jde rychle kupředu/dopředu.
jít dolů s výkonností = snížit ji
٭jít nahoru = dělat kariéru
٭jít komu k duhu = prospívat mu
٭jít do tuhého = začíná to být vážné
٭jít s dobou = být pokrokový
10.R (o nemoci ap.) začínat se projevovat
Jde na něj spaní. = chce se mu spát, začíná být ospalý
11.R volit si zaměstnání, povolání, úkol ap.
jít na práva
jít v šedesáti do důchodu
jít (komu) za svědka = svědčit někomu na svatbě
jít přímo k věci
٭Ví, do čeho jde. = Zná poměry, ví, do čeho se pouští.
٭jít si po svém = jít odtud pryč; hledět si svých vlastních záležitostí
٭jít do čeho = zúčastnit se něčeho, podniknout něco
٭jít na to zeširoka = začít mluvit nepřímo a zdlouhavě
٭jít na to = začít s něčím
٭jít na koho/co od lesa = dělat něco chytře, jednat obratně
12. (hovor.)R být v činnosti; fungovat
Hodinky jdou přesně.
Nejde proud.
13.S dařit se
Práce mu jde od ruky.
Všechno jde podle plánu.
Němčina mu nejde.
Zboží jde na odbyt.
Jak to jde?
Jde to.
٭Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. = Když někdo nevyhoví dobrovolně, bude přinucen.
٭jít jako po másle = snadno
٭jít jako na drátkách = dobře
٭jít jedna radost = snadno, dobře
٭jít z kopce (s kým) = dařit se stále hůř
٭jít od desíti k pěti (s kým) = dařit se stále hůř
٭jít komu jak psovi pastva = velmi špatně
14.S hodit se (k sobě)
Barvy jdou k sobě.
Tohle nejde dohromady.
Barva šatů jí jde k pleti.
15.R být možný, proveditelný
To by šlo.
Takhle to dál nejde!
Dveře nejdou zavřít.
hovor. Skvrna nejde dolů.
16.R týkat se někoho, něčeho
O koho jde?
Šlo mu tam o život.
٭vulg. Když nejde o život, jde o hovno. = Drobné nepříjemnosti nám nestojí za to, abychom se kvůli nim rozčilovali.
17.R usilovat o něco
Jde mu jen o vlastní prospěch.
O co ti vlastně jde?
Cesta jde do kopce.
Ztráty šly do tisíců. = dosahovaly
18.S (o čase) plynout; míjet
Tak šla léta.
jít jenom ve svetru
V tomhle nemůžeš jít mezi lidi.
٭jít od toho = nechat něčeho, skončit to
19.jdi, jděte (hovor.)E vyjadřuje odmítání nebo podiv
Ale jdi! (vyjádření podivu)
٭Jdi k čertu/šípku! = Neobtěžuj.
٭Jdi do háje! = Neobtěžuj.
152.png