Hesla
vikář
Výklady
vikář
Odvozená slova
vikář
témata
vikář ~e m (1. mn. ~i, ~ové)
1. (círk.)R zástupce vyššího katolického hodnostáře, zprav. biskupa
apoštolský vikář; kapitulní vikář; generální vikář;
2. (círk.)R církevní představený správního obvodu složeného z určitého počtu farností
vikář stojící v čele farního obvodu
3. (hist.)R zástupce císaře nebo krále v úřadě
ustanovit koho vikářem
vláda vikáře
4. (círk.)R duchovní, který pomáhá faráři
farní vikář = S kaplan;
vikářka -y ž (2. mn. -řek)
(círk.)vikářka pražského sboru
řádová vikářka
vikářský příd. (mn. -řští)
(círk.)zastávat vikářský úřad
vikářství s
(círk.)R církevní správní obvod spravovaný vikářem


generálnícírk. generální vikář (v římskokatolické církvi) zástupce a první pomocník biskupa při správě diecéze
kapitulakapitulní vikář/děkan