Hesla
drogagrogTogotrigatroptropittrottřít
Odvozená slova
droga
témata
droga -y ž (3., 6. j. -ze)
1.G omamná, zprav. návyková látka způsobující dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování
být (závislý) na drogách
brát drogy
halucinogenní drogy
vysoce návykové drogy
působit jako droga
test na přítomnost drog v těle
obchodovat s drogami
přen. Čokoláda, to je moje droga.
tvrdé drogy = R s vysokým rizikem vzniku závislosti a negativním dopadem na zdraví a psychiku člověka, působí prudce a rychle (např. toluen, pervitin, heroin, kokain); měkké/lehké drogy = R s menším rizikem vzniku závislosti, neničí psychiku člověka, ale jejich užívání může mít vážné zdravotní následky (např. káva, tabákové výrobky, marihuana);
2. (med.)G léčivá látka rostlinného nebo živočišného původu (sušené listy, květy ap.)
léčivé drogy
drogový příd.
drogová závislost
drogový dealer/překupník/obchod
drogové centrum
drogová prevence
drogově přísl.
drogově závislí lidé


údolígeol. ledovcové údolí trog