Hesla
nejeden, nejedna, nejedno
Odvozená slova
nejeden, nejedna, nejedno
témata
nejeden, nejedna, nejedno čísl. neurč. zákl.
R mnohem víc než jeden
nejeden z nás
Nejeden účastník odešel předčasně.
Má na svém kontě nejeden úspěch.
nejedenkrát čísl. neurč. nás.
R víckrát než jednou
Nejedenkrát vyjádřila svůj nesouhlas.