Hesla
stranastranitstranit sestranslangstrakastravastrávitstrašit
Předpony
stranaprotistrana
Slovní spojení
dvojstrana
témata
strana -y ž
1.R jedna z ploch předmětu
přední/čelní/zadní strana (domu)
rubová/lícová strana látky
odb. návětrná/závětrná strana;
٭dvojí strana jedné mince = dvojí (kladná i záporná) stránka téhož jevu
٭mít dvě strany = mít dobrou i špatnou stránku
2. (geom.)R úsečka tvořící část obvodu rovinného obrazce
délka strany čtverce
3.R plocha nebo prostor vymezovaný vzhledem k umístění určitého objektu ap.
pravá/levá strana
převalovat se ze strany na stranu
Přešel na druhou stranu.
protější strana ulice
٭kývat se/kymácet se ze strany na stranu = kývat se střídavě do obou stran
4.R část určitého celku
hrát na pravé straně hřiště
ochrnutí levé strany těla
dolní strana města
Ať to vezmeš z které strany chceš...
Na jedné straně je to drahé, ale na druhé straně...
Malá Strana (městská část Prahy); mat. levá a pravá strana rovnice; ekon. strana (účtu) Dal; ekon. strana (účtu) Má dáti;
٭být na druhé straně = v opačném (názorovém) táboře
٭být hezký/pěkný na všechny/obě strany = s cílem vlastního prospěchu se snažit zalíbit všem
٭hrát/koulet to na obě strany = chovat se obojace, falešně, snažit se s nikým si to nerozházet
٭poznat co ze všech stran = důkladně, detailně i komplexně
5.R plocha listu (v knize, časopise ap.), sloužící k otištění psaného nebo obrázkového materiálu
titulní strana knihy
otočit stranu
kniha o 500 stranách
6.R místo ležící opodál; skryté, tajné místo
٭dát co na stranu/stranou = schovat, uložit
٭(dělat co) po straně = potají, za zády
٭jít na stranu = vykonat tělesnou potřebu
٭jít na velkou stranu = jít se vykálet
٭jít na malou stranu = jít se vymočit
7.R prostor v určitém směru
na všechny strany; ze všech stran; (čtyři) světové strany;
8.R příbuzenská linie
příbuzní z otcovy/matčiny strany
9.R osoba nebo skupina osob účastnící se dvoustranného jednání, sporu ap.
Obě strany se dohodly, že...
Chyba není na mé straně.
Potěšení je na mé straně.
smluvní strany; poškozená/zúčastněná strana; strany ve sporu/sporné strany; žalující/žalovaná strana; strana odškodněná (v zárukovém pojištění);
10.R skupina lidí stejného smýšlení, spjatých stejnými názory ve vztahu k jiné skupině
z mé/z naší strany (není námitek) = ode mne (od nás)
Právo je na naší straně.
náb. strana podobojí;
٭přejít na druhou stranu = změnit svou názorovou orientaci, smýšlení ap.
٭přidat se na čí stranu = přidat se k názorové skupině
٭být/stát na čí straně = sympatizovat s něčími názory
11.R politická organizace s určitým programem, snažící se získat podíl na politické moci ve státě
vládní koalice stran
systém politických stran
vstoupit do strany
pravicová/levicová strana; vládnoucí/opoziční strana; komunistická/sociálně demokratická/křesťanská strana; strana zelených;