Hesla
stát1stát2stát3stát se
Předpony
stát1stát2stát3dostátobstátodstátpostátpřestátpřistátvstátvystát
Odvozená slova
stát1stát2stát3
témata
stát1 ned. (1. j. stojím; 3. mn. stojí; rozk. stůj; čin. stál; přech. přít. stoje; podst. stání; příd. stojící)
1.R (o lidech a zvířatech) zaujímat vzpřímenou polohu, být na nohou
stát na špičkách/jedné noze
stát tiše/nenápadně/nehnutě
stát zády (k publiku)
Vojáci stáli v pozoru.
stát na chodbě/rohu/jevišti
stát před tabulí/v lavici
Stáli jsme ve frontě na lístky.
stát na stráži = S hlídat; stát (komu) modelem;
٭sotva stát (na nohou) = být velmi slabý, unavený
٭stát na vlastních nohou = být nezávislý, samostatný
٭stát oběma nohama na zemi = být realistický
٭Neví, kde mu hlava stojí. = Má hodně práce, starostí, je ustaraný.
٭stát si na vedení = nechápat
٭stát jako solný sloup = stát strnule, nehybně, ochromeně
٭nemít nikde stání = být neklidný, nikde dlouho nevydržet
2.R (o předmětech) být ve vztyčené poloze
Na stole stojí láhev vína.
Všechno stojí na svém místě.
Škola stojí na rohu ulice.
Stojí mu (po ránu) vlasy na hlavě.
Jediný dům nezůstal stát.
٭Jak to stojí a leží. = beze změny, tak, jak to je; se vším všudy, všechno
3. (zhrub.)R (o penisu) být ve vztyčené poloze
Stojí mu péro. = Má erekci.
4.R setrvávat na místě, nebýt v činnosti, v pohybu
Stůj, nebo střelím!
Vlak stojí ve stanici.
Auto stojí na parkovišti.
Ručičky na hodinkách stojí.
Zastavit stát! (povel);
٭Nad tím zůstává rozum stát. = Nelze to pochopit.
٭zůstat stát nad čím = být něčím velmi překvapen
٭Aby řeč nestála. = Aby se nemlčelo.
٭stát jako tvrdé Y = stát někde zaraženě, ohromeně, přihlouple, nečinně přihlížet
5.R být někde v nějakém postavení nebo stavu
Domy stály pod vodou.
Střecha stojí v plamenech. = Hoří.
Slunce stálo vysoko na obloze.
Měsíc stojí ve znamení Vah.
Armáda stojí ve zbrani. = Je připravena bojovat.
6.R (o lidech) zaujímat určité místo v nějakém uspořádání, být ve vztahu k někomu, k něčemu
stát na prvním místě/na stejné úrovni
stát na nízkém stupni vývoje
stát mimo hlavní proud
٭stát v čele (čeho) = být vepředu, na vedoucím místě; řídit něco
٭stát komu po boku = pomáhat někomu, podporovat ho
٭stát komu/čemu v cestě = překážet někomu
٭stát na čí straně = souhlasit s někým, hájit, podporovat ho
٭stát stranou (čeho) = neúčastnit se, nevměšovat se do něčeho
٭Neví, jak (si) u ní stojí. = Neví, jaký má k němu vztah.
7. (přen.)R být na začátku nějakého procesu, před nějakou překážkou
stát před problémem/úkolem
stát před důležitým rozhodnutím
٭stát u zrodu (čeho) = být u vzniku něčeho
٭stát na prahu (čeho) = na začátku něčeho
٭stát na prahu smrti = umírat
٭stát na prahu života = začínat vlastní, samostatný život
٭stát nad hrobem = být blízko smrti, umírat
8.R (o věcech) trvat v čase a prostoru; existovat, být
Ten dům tenkrát ještě nestál.
٭co svět světem stojí = odedávna, odjakživa
٭stát a padat s čím/kým = existovat v závislosti na něčem, někom
9.S pomáhat; chránit; podporovat
Štěstí stálo při nás.
Učitel stál za svým žákem.
Sourozenci by měli stát při sobě.
Jak si stojí vaše firma?
٭stát si dobře v čem = mít v něčem úspěch, mít dobré postavení
10.stát (si)R neupouštět od něčeho, nedělat ústupky, trvat na něčem
stát (si pevně) za svým
stát (si) za svým rozhodnutím
11.R toužebně si přát, mít zájem o něco
stát o práci
Nestojím o soucit/pomoc/skandál.
stát o dívku/přítele
Není o co stát.
12. (hovor.)R vyskytovat se v tisku, písemnostech ap.; být napsáno
V novinách stálo, že...
Tak to stojí v Bibli.
٭Stojí to tam černé na bílém. = Je to tam jasně napsáno.
stojící příd.