Hesla
spalinyspinspinaKainslinasponaspětspadspálitspálit sespátspamspástspasit
Odvozená slova
spaliny
témata
spaliny -n ž pomn. (3. -ám; 6. -ách; 7. -ami)
R látky vzniklé jako produkt hoření
plynné spaliny
odvod spalin do komína
spalinový příd.
spalinový ventilátor/termostat/výměník