Hesla
sinus
Výklady
sinusovka
Odvozená slova
sinus
témata
sinus -nu, -nusu m (6. j. -nu, -nusu; 1., 4., 7. mn. -ny, -nusy) (mat.)
G goniometrická funkce, která v pravoúhlém trojúhelníku vyjadřuje poměr protilehlé odvěsny a přepony (zn. sin)
sinus úhlu sevřeného dvěma různoběžkami
sinusový, sinový příd.
(mat.)sinusová křivka = S sinusoida; sinusové pravítko = S sinusoměr; sinusometr;goniometriegoniometrické funkce tj. funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans a kosekans
sinesine qua non *kvá (podmínka) bez níž nelze (něco učinit ap.), nevyhnutelná, nutná podmínka
sinesine ira et studio *írá -dyjó bez hněvu a zaujatosti, nestranně, objektivně (posuzovat ap.)
sinesine anno *-nó (v lat. přísl. spoj) bez (udání) roku, letopočtu
sinesine loco *-kó bez (udání) místa
lemmalemma o integrálech ze sinu a cosinu