Hesla
Saturn
témata
Saturn m
1. ~u, ~a než. i živ. (4. j. -rn, -rna; 6. j. ~u) (astron.)G šestá planeta sluneční soustavy, s obíhajícími prstenci
měsíce/prstenec Saturnu
2. ~a živ. (mytol.)G (v římské mytologii) bůh úrody a rolnictví
obětovat (co) Saturnovi