Hesla
Rom
Výklady
cikánštinakompaktromština
Odvozená slova
Rom
témata
Rom ~a m (1. mn. ~ové)
R příslušník etnika původně ze severní Indie, které nyní tvoří komunity zprav. ve východní a střední Evropě
žít mezi Romy
Neonacisté provokovali Romy.
romský příd. (mn. -mští)
romská komunita/kultura
romský jazyk = S cikánština; hist. romský holocaust = R vyhlazování Romů nacisty za 2. světové války; Muzeum romské kultury (v Brně);
romsky přísl.
mluvit/psát romsky


aktivistapolitický/kulturní/sportovní/romský aktivista
deportacedeportace Romů z Francie
diasporažidovská/romská/evangelická diaspora
encyklopedieencyklopedie na CD-ROM
genocidanacistická genocida Romů
holocaustžidovský/romský holocaust
klanromské/somálské klany
kočovníkromské kočovnictví
menšinažidovská/romská/křesťanská menšina
míšenecromská/indiánská míšenka
národnostobčan romské národnosti
občanobčan romské národnosti
obývatčtvrť obývaná Romy
polarizovatDeportace Romů z Francie polarizuje společnost.
samplersamplerový CD-ROM
skinheadskinheadský útok na Romy
začlenitzačleňovat Romy do většinové populace
zplnomocněneczplnomocněnkyně pro romskou otázku