Hesla
rating
Odvozená slova
rating
témata
rating [rejty-] ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -zích)
(ekon., fin.)R hodnocení způsobilosti ekonomického subjektu (státu, banky) dostát svým závazkům
ratingový [rejty-] příd. (ekon., fin.)