Hesla
asibýtpesvesrusRuskorys1rys2se, sisis, servátrvát serez
témata
asi část.
1.E vyjadřuje neurčitost při udávání údajů o množství, době ap.
asi před týdnem
asi 500 lidí
asi za deset minut
asi pětileté dítě
2.E vyjadřuje menší míru jistoty
Asi už nepřijde.
Asi bude pršet.
Je doma? – Asi ano.