Hesla
přeludproud
témata
přelud ~u m (6. j. ~u)
1.R matoucí smyslový klam
zrakový/sluchový přelud
chorobný přelud
honit se za přeludy
2.R ztělesněný výtvor obraznosti
Pronásledovaly ho přeludy.
Maloval přeludy a strašidla.