Hesla
politikpolitika
Odvozená slova
politik
témata
politik [-tyk] ~a m (1. mn. -ci, -kové; 6. mn. -cích)
R člověk podílející se na řízení vnitrostátních záležitostí a zahraničních vztahů státu
významný/vedoucí/přední politik
návštěva politika
setkání předních světových politiků
politička [-ty-] -y ž (2. mn. -ček; přivl. -ččin)