Hesla
pohov
témata
pohov ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)
1.R uvolněný vojenský a tělocvičný postoj (z pozoru)
stát v pohovu
Četo, pohov! (povel)
2. (přen. hovor.)R chvíle oddechu
dát si/dopřát si na chvíli pohov
expr. Dej si pohov! = uklidni se, přestaň s tím