Hesla
pletkapléstplést sepleťplítplecpleš
Předpony
pletkazápletka
témata
pletka -y ž (2. mn. -tek)
R lehkovážný milostný vztah
milostné pletky
Má pletky s vdanou ženou.
zákulisní pletky