Hesla
picpihapítpitapivopídit sepsát
témata
pic citosl. (expr.)
1.tě picR kamarádský pozdrav
Tě pic, už jsme se dlouho neviděli.
2.tě picE (ve zvolání) vyjadřuje údiv, ironii
No tě pic, tys tomu dal!