Hesla
oponent
Odvozená slova
oponent
témata
oponent ~a m (1. mn. ~i)
1.R člověk stavící se proti (nějakému názoru)
politický oponent
otcův věčný oponent
diskutovat s oponenty o státním rozpočtu
2.R člověk posuzující vědecké práce, schvalující projekty ap.
oponent diplomové práce/projektu
předložit práci oponentovi
oponentka -y ž (2. mn. -ntek)
oponentský příd. (mn. -ntští)
oponentský posudek
oponentní příd.
oponentní řízení
oponentní rada/skupina