Hesla
nutit
Předpony
nutitdonutitpřinutitvnutitvynutit
Odvozená slova
nutit
témata
nutit ned. (3. mn. -tí; přech. přít. -tě; podst. nucení)
1.R důrazně vybízet, pobízet, naléhat na někoho, aby něco učinil
nutit dceru do jídla
Rodiče nutí syna k sňatku.
2.být nucenS muset
Byla nucena podat výpověď.
být nucen souhlasit/napsat domácí úkol
3.R naléhavě nabízet; vnucovat
nutit komu jídlo/peníze
4.R namáhavě dosahovat od někoho, provádět s překonáváním obtíží, odporu, nesnází
nutit (z koho) přiznání/slib = vynucovat
5.S nutkat; pudit; dráždit
Pyly ho nutily ke kašli.
nutit se ned.
R s přemáháním (snažit se) konat, usilovat o něco
nutit se do smíchu/do učení/ke klidu