Hesla
mihnout seMalimol1mol2mýtmítmít semíle
Odvozená slova
mihnout se
témata
mihnout se dok. (čin. -hl, hovor. -hnul; ž. -hla; přech. min. -hnuv; podst. mihnutí)
1.R rychle se pohnout sem a tam
Přes cestu se mihl temný stín.
Dýka se mihla vzduchem.
2.R na okamžik se objevit, ukázat
Mihl se tady jen na okamžik.
Na tváři/rtech se jí mihl úsměv.
Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.
míhat se ned. (přech. přít. -aje)
1.R rychle se pohybovat sem a tam
Kolem nás se míhají auta.
Hejna much se míhala vzduchem.
Na plátně se míhá jedna postava za druhou.
Stromy se míhají ve větru.
2.R jevit se v rychlém, vířivém pohybu nebo mlhavě, nezřetelně
Za oknem vlaku se míhá krajina.
Mžitky/Písmena se mu míhají před očima.
Ryby se míhají ve vodě.
Na nebi se míhají hvězdy.
Blesky se míhají na obloze.