Hesla
Maurmademítmít semanmaremasomasamatmástMay
Odvozená slova
Maur
témata
Maur ~a m (1. mn. -ři, -rové) (hist.)
R příslušník arabského nebo berberského etnika, které v 8. stol. ovládlo Španělsko
Maurka -y ž (2. mn. -rek) (hist.)
maurský příd. (mn. -rští)
(hist.)archit. maurský sloh/oblouk = R charakterizovaný podkovovitým, bohatě členěným obloukem a drobným ornamentem (arabeskami)