Hesla
materie
témata
materie [-te-, -té-] -e ž (2. mn. -ií)
1. (zast.)S hmota
2. (kniž.)R hmotná, věcná podstata; materiál, obsah, látka