Hesla
majestát
Odvozená slova
majestát
témata
majestát ~u m (6. j. ~u, ~ě)
1. (kniž.)S vznešenost; důstojnost
majestát smrti/hor
majestát historických budov
Boží majestát
2.R titul, hodnost panovníků
urážka majestátu
nedotknutelný královský majestát
Jeho Majestát císař
3. (hist.)G panovnická listina obsahující určité výsady
císařský majestát se zlatou pečetí
Rudolfův majestát = R listina potvrzující svobodu vyznání v Čechách (vydaný v r. 1609); Majestát na náboženskou svobodu;
majestátní příd.
majestátní postava/chůze/vzhled
majestátní chování lvů
majestátní ticho
majestátní stavba
majestátně přísl.
majestátně stát