Hesla
magistr
Odvozená slova
magistr
témata
magistr ~a m (5. j. -ře; 1. mn. -ři, -rové)
1. (dř.)G akademická hodnost lékárníka
magistr v lékárně
magistr farmacie (zkr. PhMr.);
2. (ped.)G akademická hodnost udílená na některých univerzitách (např. u nás po pětiletém až šestiletém studiu)
dosáhnout titulu magistra
studovat na magistra
magistr bohemistiky/matematiky
magistra -y ž (2. mn. -ster)
magisterský příd. (mn. -rští)
magisterský studijní program
magisterská práce
státní závěrečná magisterská zkouška
navazující magisterské studium
magisterský titul


farmaciemagistra farmacie
dvojstupňovýdvoustupňový vzdělávací program např. ve VŠ vzdělání bakalářský a navazující magisterský stupeň
stupňovitýmagisterské studium stupňovité
tituldoktorský/magisterský/bakalářský titul