Hesla
masnamástmadonamadlomadeeden
témata
masna -y ž (2. mn. -sen)
G obchod s masem; řeznictví
uzené z masny