Hesla
lord
Výklady
derbylordmylord
Odvozená slova
lord
témata
lord ~a m (1. mn. ~i, ~ové)
G titul anglického příslušníka vyšší šlechty
lord kancléř
anglický lord
Sněmovna lordů = R horní komora britského parlamentu;
٭žít si jako lord = blahobytně
٭dělat lorda = hodně utrácet (za ostatní)
lordský příd. (mn. -rdští)
lordský titul
lordské chování
lordství s
R titul lorda
dědičné lordství
lordstvo -a s (6. j. -u; 2. mn. -rdstev; 7. mn. -y)
E oslovení lorda
Vaše lordstvo, přejete si svačit?strážcepolit. lord strážce pečeti (ve Velké Británii) předseda a mluvčí Sněmovny lordů, zprav. člen vlády
strážcepolit. první/druhý lord strážce pokladu