Hesla
létolet
Výklady
akrobacieakrobatantifašismusapartheidappeasementarénaastraastronautautopilotbeatbebopbombardérbungalovburan2cestačtvrtstoletíčtyřicátníkčtyřicetiletýdekádadesetiletídevadesátiletýdevadesátníkdítědlouholetýdoletětdoplachtitdráhadvacetiletýfalšovatfrgeneracehippiehoditholocaustcharlestonjarojepicejeslejesličkyjiřinajuniorpaskadetkandidátkanonklouzatkluzkosmonautkřížekkulatinylambadaletitýletkaletmýlétoletohrádekletounloďmalýmezipřistánímladistvýmnohaletýmoarémonzunmoták2nacismusnalétat2naletětněkolikaletýneofašismusneonacismusneorealismusneplnoletýnezletilýnovoromantismusobletobletětodletodletětodvěkýop-artosmdesátiletýosmdesátníkosmnáctiletýpadákpadesátiletýpadesátník1pařákpatnáctiletýperformancepětadvacetiletýpětiletýPilátplachtitplnoletýpodzimpoetismuspokolenípopulismuspostmodernaproletětpředletovýpřeletpřeletětpříletpřiletětpřistátpůlstoletípunkradionavigaceramapitekreggaerockrodičovskárokenrolrorýsrozletět sesalašsandálsedmdesátiletýsedmdesátníkskaskřivansletětsletět sesocrealismussoudruhsoulstaletýstálicestářístoletísvětluškaswingšedesátiletýšedesátníkšestiletýškolkašoašvihattisíciletítrap2třicátníktřicetiletýtwistúhoruletětvěkvíceletývietnamkavletětvolejvřesvyletětvýškoměrvývrtkazahoditzaletětzápočetzápočťákzletilýžabka
Měsíce a roky
rokjarolétopodzimzimaloniletosměsícledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinecpololetí
Předpony
létopololetí
Odvozená slova
léto
Slovní spojení
čtvrtletí
témata
léto -a s (6. j. -u, -ě; 2. mn. let; 3. mn. létům, letům; 6. mn. létech, letech; 7. mn. léty, lety)
1.G roční období od letního slunovratu (na severní polokouli okolo 21. 6.) do podzimní rovnodennosti (na severní polokouli okolo 23. 9.), mezi jarem a podzimem
parné/deštivé/suché léto
trávit léto na venkově
Budu na chatě celé léto.
loni v létě
Rozmarné léto (novela V. Vančury);
٭v zimě v létě = nepřetržitě po celý rok
٭babí léto = pavučinová vlákna poletující vzduchem koncem léta; období na rozhraní léta a podzimu; (v lidském životě) začátek stáří
2.R doba dvanácti měsíců; rok
před dvěma lety
Kolik je ti let?
za mladých let = v mládí
před léty zemřel
Známe se už léta.
po celá léta = dlouho
děti nad 10 let
začátkem/koncem 90. let
léta Páně = R v roce našeho letopočtu; kdysi dávno;
٭léta letoucí = velmi dlouhou dobu, dlouhá léta
٭Kristova léta = věk 33 let
٭telecí léta = období dospívání (kdy se mladí lidé chovají vzdorovitě, neuváženě)
٭učednická léta = období průpravy v něj. odborné činnosti, zaměstnání
٭hubená léta = období neúrody, nedostatku, nouze; období nepřinášející žádné úspěchy
٭bibl. sedm let tučných a sedm (let) hubených = období blahobytu, rozvoje vystřídané obdobím nouze, nezdaru
٭milostivé léto = období příznivého ovzduší, nálady
٭být sto let za opicema = být zaostalý, primitivní, nemoderní
٭jít/přicházet do let = stárnout
٭být (už) v letech = být starší
٭být v čích letech = být zhruba stejně starý jako někdo
٭být v nejlepších letech = být ve věku, pro který je příznačný největší rozvoj životních sil
٭dát komu několik let = (soud) potrestat někoho několika lety vězení; (lékař) předpovědět někomu několik let života
٭mít léta na co = být vzhledem k něčemu v přiměřeném věku
٭vrátit se do dětských let = zavzpomínat si na dětství
٭s odstupem let = po uplynutí delší doby, několika let
3.létaR roční přírůstek dřeva (jevící se na příčném řezu jako kruh); letokruhy
léta na pařezu
řezat dřevo po létech
letní příd.
letní den/šaty/parno/počasí/prázdniny
letní hosté
letní kino; letní byt/sídlo; letní jablka; Letní škola slovanských studií v Praze; letní čas = R úprava měření času v letních měsících (posunutí času o jednu hodinu dopředu); bot. fiala letní; bot. dub letní;
letně přísl.
být letně oblečen


abstraktníling. abstraktní podstatné jméno pojmenování vlastností, dějů, stavů (např. krása, let, klid)
annoanno Domini léta Páně; A. D.
automatickýlet. automatický pilot zařízení v letadle umožňující dodržovat určitý režim letu bez pilotova zásahu
benátskýbenátská noc letní noční slavnost s ohňostrojem
berlínskýberlínská zeď v letech l96l - 1990 hermeticky uzavřená hranice kolem záp. Berlína, symbol rozdělení Západu a Východu
bledulebot. bledule letní
bytletní byt
cyklusastron. sluneční cyklus období jedenácti let, v němž se mění sluneční činnost
časmístní/greenwichský/středoevropský/východoevropský/letní/zimní čas
dohodahist. Malá dohoda spojenectví Československa, Rumunska a Jugoslávie v letech 1921-1939
dráhastřela s plochou dráhou letu
dubbot. dub letní
gumaletní/zimní gumy
hlaváčekhlaváček letní
hyacinthyacint letní
chartaCharta 77 neformální organizace občanů bývalého Československa v 70. letech usilující o respektování občanských, lidských a politických práv v době komunistické vlády a její písemné ustavení
chrpabot. chrpa letní
imaginaceum. imaginativní umění (v 30. a 40. letech 20. stol.) vývojový proud českého výtvarného umění spojující umělce, kteří vyjadřovali své fantazijní představy
indiánindiánské léto několikatýdenní období jasného slunného počasí přicházející pozdě na podzim;
kalendářstoletý kalendář kalendář s předpovědmi počasí podle stavu před 100 lety
kancléřříšský kancléř (hlava německé vlády v letech 1871-1945)
Khmerhist. Rudí Khmerové komunistická skupina vládnoucí v Kambodži v letech 1975-1979, uplatňující politiku brutálního teroru
kinoletní kino
komplexoidipovský/Oidipův komplex instinktivní náklonnost chlapce (obvykle ve věku 3-6 let) k matce spojená s agresivitou vůči otci
komunismusKomunistická internacionála mezinárodní organizace komunistických stran v letech 1919-1943;
kongreshist. vídeňský kongres setkání zástupců evropských zemí po napoleonských válkách (v letech 1814-1915)
konjunkturakonjunkturální cykly (trvající 3-8 let)
lanýžmykol. lanýž letní
letsport. lety na lyžích skoky z mamutího můstku
letlet střemhlav
letletová dráha/hladina
lyžesport. skoky/lety na lyžích
mamutsport. mamutí můstek můstek pro lety na lyžích
mandátmandátní území (v letech 1919-1946) území svěřené do správy některému členu Společnosti národů do té doby, než bude připraveno na samostatnost
markadř. říšská marka (v Německu v letech 1924-1948)
mateřskýmateřská škola předškolní zařízení pro děti od tří do šesti let;
minimumastron. minimum sluneční činnosti období nejnižší sluneční aktivity (v periodě 11 let)
monzunzimní/letní monzun
nezávislýamerická válka za nezávislost (v letech 1775-1783)
nihilismushist., filoz. ruský nihilismus (v 60. letech 19. stol.)
nocgeogr. bílé noci (ve vyšších zeměpisných šířkách) období kolem letního slunovratu, kdy slunce v noční době neklesá pod obzor
nocbenátská noc letní slavnost pořádaná po setmění v přírodě, zpravidla s ohňostrojem
normalizaceobdobí normalizace (v Československu) období let 1968-1989, charakterizované zrušením reforem pražského jara, zavedením cenzury, prováděním čistek ap.
odbojtřetí odboj československý protikomunistický odboj,
pánléta Páně roku; Anno Domini
Platónastron. platónský rok doba asi 26 000 let, v níž oběhne světový pól kolem pólu ekliptiky
postuppostupem doby/času/let
postupempostupem doby/let/času
prapordř. pomocné technické prapory (v letech 1950-1954) útvary Československé lidové armády pro tzv. politicky nespolehlivé osoby
proletářproletářská poezie (u nás ve 20. a 30. letech)
prvníprvní republika (Československo v letech 1918-1938)
republikaobdobí první republiky (Československo v letech 1918-1938)
režimlet. režim letu stav letadla během letu
rozmarnýRozmarné léto (novela V. Vančury)
řádletový řád uspořádání letů letadel
řízenířízení letového provozu
sedmiletýhist. sedmiletá válka mocenský konflikt v letech 1756-1763 mezi evropskými mocnostmi vyvolaný britsko-francouzským a prusko-rakouským soupeřením
sjednotithist. Národní sjednocení nacionalisticky orientovaná politická strana v ČSR v letech 1935-1938
slunovratastron. letní/zimní slunovrat
socialismussocialistický realismus umělecký směr, jenž se zformoval v SSSR ve 30. letech 20. století, zobrazující život z hlediska ideálů socialismu a komunismu
spiknout sehist. Spiknutí rovných lidové hnutí ve Francii v letech 1795-1796, jehož cílem bylo nastolit vládu chudiny (komunu), která by bohatství společnosti dělila rovným dílem mezi občany