Hesla
Kristusjistits, sese, sičistitkostkrýtkrýt sekrimi1krimi2krize
témata
Kristus -sta m
1.R biblická osoba, podle tradice zakladatel křesťanství
Kriste, smiluj se!
náb. Kristus Pán; náb. Ježíš Kristus; před Kristem = S před naším letopočtem; po Kristu = S našeho letopočtu;
٭zapřít koho jako Petr Krista = ze strachu n. z vypočítavosti se neznat ke svému příteli, zamlčet svůj přátelský vztah k němu
2. (expr.)E v citoslovečné platnosti
Ježíši Kriste!; Pro Krista Pána/Ježíše! (vyjádření prudkého hnutí mysli); Kriste Pane!; Pro Kristovy rány/pět ran Kristových!; Kristova noho!;