Hesla
know-how
témata
know-how [nouhau] s neskl.
1. (ekon.)R souhrn znalostí o technologii, řízení a organizaci výroby, provozu ap.
prozradit výrobní know-how
2.R pravidla a postup při vykonávání nějaké činnosti
mít na všechno vlastní know-how