Hesla
Kelt
Odvozená slova
Kelt
témata
Kelt ~a m (1. mn. ~i, ~ové)
R příslušník kmene indoevropského původu
keltský příd. (mn. -tští)
=+.keltický příd. (mn. -čtí)
hist. keltská kultura
hist. keltská oppida
hist. keltský kalendář
keltsky přísl.