Hesla
jeden, jedna, jednojístjudoedenjméno
Číslovky základní
jeden, jedna, jednodva, dvětřičtyřipětšestsedmosmdevětdesetjedenáctdvanácttřináctčtrnáctpatnáctšestnáctsedmnáctosmnáctdevatenáctdvacettřicetčtyřicetpadesátšedesátsedmdesátosmdesátdevadesátstotisícmilion
Odvozená slova
jeden, jedna, jednojednojednou1jednou2jednou3jednou4
Slovní spojení
jednoaktovkajednobarevnýjednobuněčnýjednocestnýjednočlenjednodomýjednoduchýjednohlasjednohlasnýjednohrbýjednohubkajednokolejkajednokolejnýjednokomorovýjednokopytníkjednolitýjednomocnýjednomotorovýjednomyslnýjednookýjednoosýjednoplošníkjednopokojovýjednopólovýjednoramennýjednorázovýjednoročníjednorozměrnýjednorožecjednoručkajednoslovnýjednosměrnýjednostěžníkjednostopýjednostrannýjednotvárnýjednoúčelovýjednovaječnýjednoválcovýjednoválecjednoveslicejednoznačný
témata
jeden, jedna, jedno čísl. zákl. ()
1.E označuje počet 1
Ztratil jednu ponožku. (z páru)
Jedna možnost by tu byla.
Nepřišel ani jeden divák. = nikdo
Dám si ještě jednu. (sklenici pití ap.)
Šli jeden po druhém.
Bude to trvat tak jednu dvě hodiny.
třicet jeden žák třicet jedna žáků
dvacet jedna litrů
jeden ze sta/z mnoha
jeden z nejlepších/prvních
Je to jeden z nás.
socha z jednoho kusu dřeva
všichni až na jednoho = R s výjimkou jediného; všichni do jednoho = R bez výjimky úplně všichni; (být hotov) jedna dvě = S hned; jeden a ten samý/týž = E zdůrazňuje shodnost s někým, něčím; náb. přijímání pod jednou způsobou;
٭jeden po druhém/za druhým = jednotlivě za sebou v určitém pořadí, a to s významovým odstínem postupnosti
٭jeden přes druhého = bez určení pořadí
٭(jít) jedna radost = skvěle
٭(být) jedna báseň = výborné
٭mít jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou = být bez peněz
٭poslouchat koho/co jen jedním uchem = poslouchat někoho, něco roztržitě, nepozorně
٭být jednou nohou v hrobě = být blízko smrti
٭Jedna vlaštovka jaro nedělá. = Na základě jednoho případu není možné dělat obecné závěry.
٭být jedno (velké) ucho = naslouchat pozorně
٭být tak jasné, jako že jedna a jedna jsou dvě = naprosto jasné
٭hovor. jedno k druhému/s druhým = se zřetelem ke všem okolnostem, činitelům
2.R pouze jeden; jediný
jeden jediný den
Vadí mi na tom jedna věc.
mít na vysvědčení jednu dvojku
Řeknu ti jedno.
Myslí pořád jenom na jedno.
Mám na vás jednu otázku.
Zbyl už jenom jeden.
٭z jedné vody (načisto) = naráz, najednou, bez propracovávání nebo promýšlení
٭(udělat něco) jako jeden muž = (o skupině) (udělat něco) najednou, společně, jednomyslně
٭jedním slovem = souhrnně vyjádřeno
٭vsadit všechno na jednu kartu = rozhodnout se (s rizikem) pro jedinou možnost, riskovat
٭zabít dvě mouchy jednou ranou = vyřídit dvě věci zároveň
٭být (jako) jedna (velká) rodina = žít ve vzájemné shodě
3.R stejný, společný (pro více jedinců)
Bydlejí v jednom domě.
Narodili se v jednom roce.
hovořit jedním jazykem
jeden každý = R všichni do jednoho;
٭být s kým jedno tělo a jedna duše = úzce se s někým přátelit, mít s ním stejné zájmy, smýšlení ap.; být manželé a patřit k sobě
٭(být) na jedno brdo/kopyto = (být) stále stejný, nelišit se od druhých; (dělat něco) stále stejně
٭být jedna ruka (s kým) = mít dobré vztahy s někým
٭táhnout s kým za jeden provaz = dělat něco jednotně, navzájem se podporovat, být s někým svorný
٭házet/dávat/strkat koho/co do jednoho pytle (s kým/čím) = posuzovat všechny stejně (negativně), všechny neprávem odsuzovat
٭udělat co jedním vrzem = vykonat něco rychle a naráz, zároveň
٭být s kým jedna krev = být s někým příbuzný
4.E vyjadřuje mnohost, úplnost, nepřetržitost; samý, jediný
Dům byl v jednom ohni/plameni. = Celý hořel.
nakreslit co jedním tahem
Strom je jeden květ.
vypít co jedním hltem/lokem/douškem
٭být v jednom kole = být velmi zaměstnán
٭v jednom kuse = pořád, nepřetržitě
٭přečíst co jedním dechem = rychle, s velkým zaujetím
٭vyprávět/říct/vychrlit ap. co jedním dechem = vyprávět něco bez přerušení, naráz
5.E vyjadřuje vzájemnost, vespolnost, střídání
Jeden na druhého nechápavě koukali.
jedna lepší než druhá
Jedni ji zbožňují, jiní nenávidí.
Jednoho chytili a jeden utekl.
Mluvili jeden přes druhého.
být jeden jako druhý = stejní
٭být jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet = oba stejní (povahově ap.)
6.E vyjadřuje neurčitost
Byl jednou jeden král.
jednoho (krásného) dne
Ženská jedna bláznivá!
I ty jeden!
Potvora jedna!
Kluku jedna/jeden!
٭Jedna paní povídala... = Asi to nebude pravda.
jednou1, jedenkrát čísl. nás.
jednou za měsíc
jedenkrát týdně
jednou za život/čas
maximálně jednou dvakrát do roka
Jednou jsem u nich byl.
Pro jednou nemusí být tak zle.
Chtěla bych to alespoň jednou zkusit.
jedenkrát sto tisíc
opakovat co ještě jednou
Jedenkrát pět je pět.
jednou provždy;
٭jednou za uherský rok = velmi zřídka
٭Dvakrát měř, jednou řež. = Důkladně věc promysli, než začneš jednat.