Hesla
hemžit seherna
témata
hemžit se ned. (3. mn. -í; rozk. -i; 2. mn. -ete; přech. přít. -e)
1.R (zejm. o drobných živočiších) ve velkém počtu se rychle pohybovat sem tam v omezeném prostoru
Včely se hemží v úle.
Ve skladu/Na půdě se hemží myši.
2. (přen.)R být plný něčeho pohybujícího se, být naplněn něčím, být rušný
Náměstí se hemžilo lidmi.
Rybník se hemží kapry.
Diktát se hemžil chybami.
Text se hemží cizími slovy.