Hesla
hanbit sehadhať
témata
hanbit se ned. (3. mn. -í; rozk. -i; 2. mn. -ěte; přech. přít. -ě) (kniž.)
R cítit hanbu; stydět se
Není důvod se hanbit.
Hanbí se chodit domů.