Hesla
Germán
Předpony
Germánpangermánský
Odvozená slova
Germán
témata
Germán ~a m (1. mn. ~i, ~ové)
(hist.)R příslušník indoevropské skupiny kmenů sídlících v severní, západní a střední Evropě (dnešní Němci, Holanďané, Vlámové, Angličané, Norové, Islanďané, Dánové, Švédové)
Germáni byli na nižší úrovni než Keltové.
kmeny Germánů
Západní/Severní/Východní Germáni;
germánský příd. (mn. -nští)
germánské jazyky/kmeny
germánská mytologie
germánské výboje