Hesla
fara
Odvozená slova
fara
témata
fara -y ž
1.G úřad obstarávající duchovní správu v určitém obvodu; farní úřad
katolická/evangelická fara
fara u sv. Mikuláše
2.R budova tohoto úřadu s obydlím nebo úřadovnou duchovního
zničená/rekonstruovaná fara
bydlet na faře
farní příd.
farní ves
farní zahrada/dvůr/budova
farní úřad; farní obvod = S farnost; farní kostel;
farský příd. (mn. -rští)
farská kuchařka/hospodyně