Hesla
exodus
témata
exodus [egzo-] -du m (6. j. -du)
R hromadný odchod, zejm. starověkých Židů z Egypta
Exodus = S Druhá kniha Mojžíšova (ve Starém zákoně);