Hesla
durduřet
Výklady
modus
Hudební názvosloví
tóntóninaakord1dvojhlasharmoniekánonklíčmelodienotaoktávadurmollpartiturapůltónrefrénrytmusslokatakt1sopránmezzosopránalttenorbarytonfalzetbasfistuletémbr
Odvozená slova
dur
témata
dur s neskl. (hud.)
R stupnice nebo tónina vyznačující se velkou tercií nad základním tónem a půltóny mezi 3.--4. a 7.--8. stupněm
C dur
symfonie v Es dur
hrát skladbu v dur
durový příd.
(hud.)durová stupnice/tónina


jónskýhud. jónská stupnice (C dur)
stupnicehud. durová/mollová stupnice řada tónů různé výšky jdoucí po sobě od daného základního tónu k oktávě
akordmollový/durový akord
allegroallegro v F dur
etudaetuda B dur
hobojsonáta C dur pro dva hoboje
kvartetsmyčcový kvartet G dur
kvintakordkvintakord durový/mollový
kvintetsmyčcový kvintet Es dur
oktetoktet Es dur
sextakorddurový/lydický sextakord