Hesla
direktiva
Odvozená slova
direktiva
témata
direktiva [dy-ty-, dy-tý-] -y ž
R prohlášení či vyjádření podporující nebo zakazující určité aktivity ap.
vydat/dostat/schválit direktivu (o čem)
direktivní [dy-ty-, dy-tý-] příd.
(čí) direktivní chování/přístup
ekon., polit. direktivní způsob řízení = R založený na směrnicích nadřazených orgánů;
direktivně [dy-ty-, dy-tý] přísl.
direktivně stanovené ceny