Hesla
dbátdrát1drát2drát se
témata
dbát ned. (1. j. dbám; rozk. dbej; čin. dbal; přech. přít. dbaje; podst. dbání)
1.R mít (stále) na zřeteli, na paměti
dbát svých povinností
nedbat na lidské řeči = nevšímat si jich
nedbat pokynů/rad/varování = neřídit se jimi
dbát na zvýšenou opatrnost
2.R pečovat, aby někdo byl, něco bylo v pořádku
dbát o pořádek/svůj vzhled
dbát na čistotu/své zdraví
Je líný a nedbá na sebe.