Hesla
dobadogadojitdokdondo
Odvozená slova
doba
témata
doba -y ž
1.R časový okamžik
ve stanovenou dobu
Přišel v nevhodnou dobu.
od té doby; do té doby; touto dobou; v kteroukoli denní či noční dobu; otvírací/zavírací doba;
2.R časový úsek; období, perioda
v kteroukoli roční dobu
v současné/naší době
v nejkratší možné době
po dobu pěti dnů
Celou dobu mlčel.
provozní/prodejní/návštěvní/zkušební/čekací doba
doba platnosti
doba sklizně
doba nabíjení
doba jídla
doba páření/hnízdění
doba rozkvětu
pracovní doba; med., zool. inkubační doba (nemoci, vajec); expr. To je doba, než... = R dlouhá doba; poslední dobou/v poslední době; práv. pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou;
٭s odstupem doby = po uplynutí delší doby, později
3.R historické nebo geologické období
doba Karla IV.
žít v době Jindřicha VIII.
duch doby
Dnes je jiná doba.
geol. doba ledová; archeol. doba kamenná/měděná/bronzová/železná; v dávných dobách;
٭držet krok/jít s dobou = nezaostávat, být pokrokový
٭být/stát na výši doby = mít přehled, chovat se moderně, mít dobrou úroveň
٭předstihnout (svou) dobu = být pokrokový, na vyšším vývojovém stupni v porovnání se současným stavem
٭zaspat dobu = zaostat, nepostřehnout vývoj a nepřizpůsobit se mu
٭být dítětem své doby = mít rysy typické pro svou epochu, být svou epochou a společností formován
٭(pravý, věrný) syn své doby = typický představitel své epochy
4.R hud. jednotka taktu; lit. jednotka veršového taktu v časoměrném metru
přízvučná/nepřízvučná doba; těžká/lehká doba; dlouhá/krátká doba;
٭sprdnout/seřvat koho na tři doby = ostře, rázně někomu vynadat
dobový příd.
R příznačný pro jistou dobu
dobový nábytek
dobový vkus
dobové kostýmy