Hesla
okok, ke, kuco1co2co3co4cr
Hlava
hlavabradačelolebkaobličejpleťspánek2temenotvářtýlokobělmoobočírohovkařasasítnicespojivkavíčkozorniceboltecuchonospusazubřezákšpičák1čelistdáseňjazykretvlasvousknírmozek
Předpony
okonadočníobočí
Odvozená slova
oko
Slovní spojení
nitroočníokohybný
témata
oko -a s
1. (6. j. -u; 1., 4. mn. oči; 2. mn. očí; 3. mn. očím; 6. mn. očích; 7. mn. očima)G orgán zraku kulovitého tvaru, umístěný na hlavě
mít modré/hnědé oči
otevřít/zavřít oči
mít mžitky před očima
sklopit oči (studem)
podívat se komu do očí
Ani jedno oko nezůstalo suché.
laní oči = R velké, výrazné, smutné oči; mandlové oči = R připomínající tvarem mandle; psí oči = R vyjadřující oddanost, věrnost, závislost; rybí oči = R chladné, lhostejné oči; žabí oči = S vypouklé; zool. složené oko = S facetové; zool. jednoduché oko; expr. Ježkovy (v)oči! = E vyjadřuje překvapení, silné citové hnutí ap.;
٭div si oči nevykoukat = s velkým zaujetím sledovat
٭být jako by komu z oka vypadl = velmi podobný
٭přimhouřit oko (nad čím) = být shovívavější
٭přimhouřit obě oči (nad čím) = být nadmíru shovívavý
٭obrátit oči v sloup = vyjádřit nudu, nezájem, pohoršení ap.
٭mít oči na šťopkách/stopkách = být ostražitý; zaujatě pozorovat
٭mít oči navrch hlavy = dychtivě a s obdivem sledovat
٭moct si vyplakat oči = velmi truchlit
٭zavírat oči před čím = nechtít to vidět
٭kam jen oko dohlédne = na dohled
٭dělat oči na koho = snažit se mu zalíbit
٭pohlédnout na co koutkem oka
٭Co oči nevidí, to srdce nebolí. = Když člověk o něčem zraňujícím neví, netrápí ho to.
٭Sejde z očí, sejde z mysli. = Když se lidé nevídají, zapomenou na sebe.
٭jíst, že/až komu lezou oči z důlků = hltat jídlo
٭nemoct odtrhnout oči (od čeho) = být zcela pohlcen nějakým výjevem
٭nevěřit vlastním/svým očím = velmi se divit
٭mít oči jako ostříž = mít dobrý zrak
٭mít oči jen pro koho = být zcela zahleděný do někoho
٭otevřít komu oči = ukázat realitu
٭být viditelný pouhým okem = snadno rozpoznatelný bez lupy, mikroskopu ap.
٭bít (koho) do očí = být nápadný
٭mít koho na očích = pod dozorem
٭přejet očima koho/co = pečlivě si prohlédnout
٭dělat na koho zamilované oči = snažit se zalíbit
٭Oko za oko, zub za zub. = oplácet stejným dílem
٭mít oči otevřené = být bdělý, všímat si věcí kolem
٭říct komu co do očí = otevřeně
٭smát se komu do očí = neskrývaně
٭být jako pěst na oko = být nápadně nevhodný
٭otevřít oči = probudit se; dojít k správnému poznání
٭zavřít oči = usnout; euf. zemřít
٭padnout komu do oka = zalíbit se, upoutat něčí pozornost
٭mít koho před očima = živě si představovat
٭mít klapky na očích = nevidět, nechtít vidět skutečnost, být zaslepen
٭opatrovat/střežit co jako oko v hlavě = chránit před nebezpečím
٭mít velké oči = přehánět, přeceňovat něco, vidět víc, než ve skutečnosti je
٭Strach má velké oči. = To, čeho se bojíme, se nám zdá horší, než ve skutečnosti je.
٭mezi čtyřma očima = bez svědků
٭být komu solí/trnem v očích = krajně nepříjemný
٭hodit/střelit/házet/střílet po kom okem = se zalíbením, zamilovaně se podívat, dívat
٭Zlaté oči, které to uvidí. = Nikdo to neuvidí, nestane se to.
٭spát s otevřenýma očima = být bdělý
٭být komu okem v hlavě = být velmi vzácný pro někoho
٭Kam jen dal oči! = Špatně si vybral.
٭(měřit) co od/podle oka = přibližně
٭dívat se na co jinýma očima = z jiného úhlu pohledu
٭Padni oko nebo zub. = Ať se stane cokoli.
٭vyvalovat/poulit oči = velmi se divit
٭zavadit o koho okem = podívat se na někoho
٭Oko - do duše okno. = Na očích se pozná, jaký je člověk uvnitř.
٭z očí do očí = přímo, otevřeně
٭(udělat co) pro (čí) krásné oči = zcela nezištně
٭vidět co na vlastní oči = sám, nezprostředkovaně
٭přesvědčit se na vlastní oči = osobně se přesvědčit
٭trefit kam se zavázanýma očima = po paměti
٭ztrácet se před očima = hubnout, scházet vlivem nemoci
٭být na jedno oko slepý a na druhé nevidět = nevidět samozřejmé věci
٭lahodit oku = být příjemný na pohled
٭mít (dobré) oko = mít přesný odhad
٭mít oko na co = na základě zkušenosti umět přesně odhadnout
٭mít oko/oči z Kašparovy krávy = nevnímat něco přesně
٭mít co v oku = umět správně odhadnout
٭ani okem nemrknout (po sdělení špatné zprávy) = chovat se netečně
٭nezamhouřit oka = celou noc nespat
٭sledovat co jedním okem = nepozorně, nesoustředěně
٭blýskat (po kom) očima = káravě, vyčítavě se na něj dívat
٭brousit očima (po kom/čem) = pátravě se rozhlížet
٭být na obě oči slepý = přehlédnout něco samozřejmého, důležitého
٭nemoct udržet oči = být velmi unavený, chtít spát
٭hledat koho/co očima = tajně se rozhlížet
٭hltat koho/co očima = pohlížet na něco s nadšením
٭klesnout v (čích) očích = pozbýt u někoho vážnosti
٭klopit oči = cítit se trapně; stydět se
٭koukat komu z očí = být z jeho výrazu patrný
٭loupat/loupnout (po kom) očima = nevraživě se na někoho (po)dívat
٭ob. mít oči šejdrem = šilhat
٭mít oči (vpředu) i vzadu = neustále kontrolovat situaci
٭mít oči všude = být ostražitý
٭nesmět komu na oči = v důsledku provinění se někomu vyhýbat
٭nespustit oči (z koho/čeho) = nepřetržitě sledovat
٭nevědět kam s očima = stydlivě uhýbat pohledem
٭otvírat oči (dokořán) = velice se divit
٭poznat co komu na očích = poznat, co cítí, přeje si, o čem přemýšlí
٭růst komu před očima (stavba) = rychle vznikat, pokračovat
٭vyškrábat komu oči (žárlivá žena) = pomstít se
٭udělat co komu na očích vidí = být ochoten udělat pro něj všechno na světě, splnit každé přání
٭lepší než drátem do oka = lepší než nic
٭spát jen na půl oka = špatně
2. (6. j. -u; 1., 4. mn. oka; 2. mn. ok; 3. mn. okům, okám; 6. mn. okách; 7. mn. oky)R klička, smyčka, kroužek z různého materiálu
pustit/nahodit oko (při pletení)
mít (puštěné) oko na punčoše
klást oka = pasti
oka sítě
provazové oko
drátěné oko
chytat zajíce do ok = do nastražených drátěných smyček
3.D předmět (tvarem ap.) podobný oku 1
mastná oka na polévce
oko pavího pera = R kruhová kresba
geogr. mořské oko = R horské jezero; tech. magické oko (rozhlasového přístroje) = R citlivá elektronka, jíž se reguluje jakost poslechu; kuří oko = R zbytnělá kůže na noze; zool. paví oko = R lidový název pro babočku paví oko, lišaje paví oko; bot. vraní oko = G hájová bylina s černým kulovitým plodem; tech. oko kladiva = R otvor pro násadu; tech. šroub s okem; tech. závěsné oko = R okrouhlý otvor v táhle nebo smyčka na konci lana sloužící k zavěšení nebo k spojení s dalšími součástmi, samostatná součást prstencovitého tvaru; miner. tygří/sokolí oko; meteor. oko cyklónu = R malá oblast ve středu cyklónu, v které je příznivé a klidné počasí; gastr. volské oko = G vaječný pokrm připravovaný na pánvi, který svým kulovitým tvarem a dvojím zabarvením připomíná oko; sázené vejce;
٭šlápnout komu na kuří oko = dotknout se něčí citlivé stránky, a tím ho velmi rozčílit
4. (karet.)G karetní hra, kde je hlavním cílem držení karet s hodnotou vyšší, než je hodnota karet v banku, avšak nepřesahující hodnotu 21
hrát oko (o peníze)
Oko bere.; královské oko (dvě esa);
oční1 příd.1'>
oční kapky
oční stíny
oční spojivka/nerv/čočka; oční lékař = S oftalmolog; oční lékařství/klinika; anat. oční koule = S bulbus; bulva; anat. oční sval/pozadí; med. oční zrcadlo = G lékařský nástroj k vyšetřování očního pozadí; fyz. oční čočka (u okuláru); biol. oční skvrna = R skvrna v těle bičíkovců citlivá na světlo; stigma;
oční2 -ího s
(hovor.)R oční oddělení, ambulance ap.
kontrola na očním