Hesla
mrazitorazitsrazitsrazit seurazitvrazitrazitkazit
Předpony
mrazitodmrazitrozmrazitzmrazitzamrazit
Odvozená slova
mrazit
témata
mrazit ned. (3. mn. -í; rozk. -z; trp. -zen, -žen; přech. přít. -ze)
1.R ochlazovat pod bod mrazu ke konzervování nebo uchovávání potravin; zmrazovat
Lednička špatně mrazí.
mrazit potraviny/ovoce
přen. Jeho slova ho mrazí.
2.R způsobovat pocit chladu, nepříjemnosti
Při pohledu na něj mě mrazí.
Při pomyšlení na to mě mrazí.
mrazení s
mít mrazení v zádech (při chřipce)
mražení s
mražení potravin
mrazicí příd.
R určený k zmrazování nebo k udržení teploty pod bodem mrazu
mrazicí pult/skříň
tech. mrazicí směs
mražený, mrazený příd.
mražené ovoce/potraviny
mražená káva = na způsob zmrzliny
mražená zelenina
mražený smetanový krém
mrazivý příd.
mrazivý vítr
dostat (od koho) mrazivou odpověď
mrazivé počasí
přen. mrazivý pohled = nepříjemný, nepřátelský
mrazivě přísl.