Hesla
blokblahoblánablatablažit
Odvozená slova
blok
Slovní spojení
silentblok
témata
blok ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -cích)
1.R seskupení předmětů, staveb, jevů ap. tvořící určitý materiálový nebo funkční celek
blok domů
tovární blok
filat. blok známek = R skupina vodorovně a svisle souvisících známek; část archu;
2. (tel.)R rozhlasový nebo televizní sled, soubor pořadů, informací určitého typu
blok pořadů/reklam
zpravodajský blok
3. (výp.)R sled dat, informací
datový/paměťový blok
blok v textovém souboru = R skupina znaků, s níž počítač pracuje jako s celkem
zarovnat text do bloku
označit text do bloku
polygr. sazba do bloku
4.R seskupení lidí, států ap. s podobnými cíli
blok států/politických stran
tvořit vojenské bloky
dř. Východní blok = R neoficiální název pro Sovětský svaz a jeho politické satelity;
5. (sport.)R (v odbíjené) seskupení hráčů jako způsob obrany u sítě proti soupeřovu smeči
6.R svazek listů papíru na jedné straně spojený
poznámkový/trhací blok
spirálový blok
vytrhnout list z bloku
polygr. knižní blok = R sešitý nebo sklížený svazek potištěných složek, listů; pokladní blok;
7.R velký jednolitý kus hmoty
blok rudy/mramoru
betonový/kamenný blok
geol. skalní blok = R tektonicky omezené horninové těleso zemské kůry nebo litosféry;
8. (sport.)R pomůcka, o kterou se opírá při startu běžec; místo, odkud startuje plavec
zakleknout do bloků
startovní blok;
9.R omezení (funkce ap.) na způsob blokády
med. srdeční blok; psych. psychický blok;
10. (slang.) (žel.)R poloautomatické zabezpečovací zařízení; hradlo
blokový příd.
blokové čištění = R strojové uklízení vymezené části obce; bloková pokuta; přen. práv. blokové řízení = R řešení týkající se méně závažných přestupků, spočívající v uložení a vybrání pokuty bez dalšího projednávání; stav. bloková stavba = R stavba montovaná z betonových aj. bloků; hutn. bloková trať = R určená k válcování ocelových ingotů na bloky; blokovna, blumink; polygr. blokové písmo = G zvlášť tučné písmo bez patek, užívané k tisku plakátů a reklam;
bloček -čku m (6. j. -čku; 6. mn. -čcích) (zdrob.)


metalblack/death metal hudební styly vycházející z heavy metalu