Hesla
bankabank
Předpony
bankamezibankovní
Odvozená slova
banka
Slovní spojení
databankaspermobanka
témata
banka -y ž (2. mn. -nk)
1. (fin.)G peněžní a úvěrový ústav soustřeďující dočasně volné peněžní prostředky a poskytující je formou půjček podnikům i jednotlivým občanům
cedulová banka
zúčtovací banka
založit si účet v bance
Česká národní banka; Komerční banka; investiční banka; světová banka; ekon. úvěrová/hypoteční/národní/družstevní banka;
2. (med.)G nemocniční oddělení shromažďující a uskladňující odebrané tkáně, tekutiny, orgány ap. k dalším léčebným zásahům
tkáňová/krevní/kostní/genová banka;
3. (výp.)R počítačový soubor konkrétních dat spolu s programovým vybavením pro jejich zpracování; databanka; zařízení k shromažďování a úschově něčeho hodnotného, užitečného pro opětovné využití
banka dat
paměťová banka; kilometrická banka = R jízdní doklad na záznam každé jízdy, platný na ujetí vymezeného počtu kilometrů v určené časové lhůtě;
bankovní příd.
S peněžní; úvěrový
bankovní konto/úvěr
bankovní úředník/manažer
bankovní loupež
bankovní spojení
bankovní tajemství
bankovní papír; bankovní příkaz; bankovní výpis;