Hesla
asymetrie
Předpony
symetrieasymetrie
Odvozená slova
asymetrie
témata
asymetrie -e ž (2. mn. -ií)
S nesouměrnost (podle jedné nebo dvou hlavních os)
přen. cenová asymetrie
přen. asymetrie vývoje
anat. asymetrie hemisfér = R funkční nestejnost polovin lidského mozku;
asymetrický příd. (mn. -čtí)
asymetrický tvar/obličej
asymetrický list/květ
mat. asymetrický průběh funkce
chem. asymetrický uhlík;
asymetricky přísl.
přen. asymetricky se vyvíjet
asymetričnost ~i ž
asymetričnost stavby/částí těla