Hesla
Alpyalpaalbaalbumalfaalka
Odvozená slova
Alpy
témata
Alpy Alp ž pomn. (3. -ám; 6. -ách; 7. -ami)
R evropské pohoří
alpský příd. (mn. alpští)
alpské ledovce
alpské země = na jejichž území leží Alpy
zeměd. alpská hnědozem = hnědozemní půda v oblastech nad horní hranicí lesa
zahrad. alpská růže = červenokvěté druhy azalky n. pěnišníku
voj. alpští myslivci = (v někt. armádách) vojáci vycvičení pro službu v horách, horští myslivci,odb. horská pěchota
sport. alpské lyžování = zahrnující sjezd, slalom, obří a superobří slalom, paralelní slalom a alpskou kombinaci
sport. alpská kombinace = skládající se ze sjezdu, obřího a superobřího slalomu a slalomu, sjezdová
hud. a. roh = dechový hud. nástroj užív. pastevci v alpských zemích