Hesla
aktivum1aktivum2
Výklady
aktivníinsolvencepředlužit
Předpony
aktivum1aktivum2
témata
aktivum1 [-ty-, -tý-] -va s (6. j. -vu; 7. mn. -vy)
1.aktiva (ekon.)R hospodářské prostředky, majetek (bez dluhů)
aktiva a pasiva společnosti
čistá/dlouhodobá/hmotná/nehmotná aktiva
bankovní aktiva
spravovat aktiva ve výši/v hodnotě 200 milionů eur
2.R pozitivní stránka; (v účetnictví) obsah levé strany rozvahy
Zaměstnanci jsou největším aktivem každé firmy.
Převládají aktiva u koho/čeho.


aktivníaktivní rod (u sloves) aktivum
činnýling. činný rod slovesný aktivum
derivátekon. deriváty finančního trhu finanční nástroje, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty podkladového aktiva (akcie, dluhopisy ap.)
derivátekon. deriváty komoditního trhu finanční nástroje, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty alespoň jednoho podkladového komoditního aktiva
aktivodborářský aktiv
nehmotnýnehmotná aktiva