Hesla
ani1ani2asiakceakraktakta
témata
ani1 spoj. souř.
E slučuje v záporné větě dva nebo více větných členů stejné platnosti nebo dvě i více souřadných záporných vět
před ani se píše čárka zprav. jen při zdůraznění druhého členu a ve spojení ani - aniDva dny nejedl ani nepil.
Nemám čas ani se mi nechce.
V zimě ani nebruslí, ani nelyžuje.
Nemá ani sestru, ani bratra.